யா/புலோலி மெ.மி.த.க.பாடசாலை

அதிபரின் செய்தி

                                                  thayanithy                       

 

 

திருமதி.புவனேஸ்வரி.தயாநிதி

 

அன்னைத் தமிழுக்கு அணி செய்த புலவர் வாழ்ந்த ஊர் எனப் புலோலி பிரதேசம் போற்றப்படுகின்றது. இப்பிரதேசத்தில் மெதடிஸ்த மிஷனரிமாரால் 1833 ஆம் ஆண்ட உருவாக்கப்பட்ட பாடசாலை புலோலி மெதடிஸ்த மிசன் தமிழ் கலவன் பாடசாலையாகும். 180 வருட கால பழமையான வரலாற்றைக் கொண்ட இப்பாடசாலை 1961 ஆம் ஆண்டு அரச பாடசாலையாக மாற்றப்பட்டதை தொடர்ந்து பாடசாலையின் நிர்வாகத்தை மேற்கொள்ள கல்வித்திணைக்களம் ஜே.எம்ஆழ்வாப்பிள்ளை என்பவரை அதிபராக நியமித்தது. இவர் பாடசாலையின் நிர்வாகத்தை சிறப்பாக மேற்கொண்டு வந்தார் என இப்பிரதேசத்தின் பெரியவர்கள் மூலம் அறியக்கூடியதாகவுள்ளது. பின்னர் வந்த அதிபர் வரிசையில் ஒன்பதாவது அதிபராக மாகாணக் கல்வி கலாசாரவிளையாட்டுத்துறை அமைச்சினால்இப் பாடசாலைக்கு நியமிக்கப்பட்டு பாடசாலையின் நிர்வாகப் பொறுப்பை நடாத்தி வருகின்றேன்

Last Updated (Friday, 18 September 2015 07:40)

 

எங்கள் பிரதேசம்

 

map2 

எங்கள் கல்வித் தாயின்
எழிற் கோலங்கள்.

dsc 0159

 

 dsc 0134

 

 

 

 

Last Updated (Wednesday, 23 September 2015 07:01)

 

தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப ஆசிரியரின் உள்ளத்திலிருந்து

chithra2

திருமதி.சி.குகனேந்திரன்

யா/புலோலி மெ.மி.த.க. பாடசாலைக்கு 2012 ம் ஆண்டில் நான் இடமாற்றம் பெற்று வந்த பொழுது இப்பாடசாலையில் தகவல்தொடர்பாடல் தொழினுட்பப் பாடம் சில காலமாக கற்பிக்கப்படாதிருந்தது. தற்பொழுது தரம் 10, 11 ஆகிய வகுப்புக்களில் மாணவர்கள் த.தொ.தொ.நு பாடத்தை ஒரு பாடமாக கற்கின்றனர்.
மாணவர்கள் வலயமட்ட கணனி த.தொ.தொ.நு போட்டிகளில் பங்குபற்றி வெற்றியும் பெற்றிருக்கிறார்கள். மாணவர்களின் ஆங்கில வாசிப்பு அறிவு மிகக் குறைவாக இருப்பது கணனியுடன் தமது ஆற்றலை வளர்த்துக் கொள்வதில் இடர்படுவதை அவதானிக்கக்கூடியதாகவுள்ளது.

Last Updated (Friday, 18 September 2015 07:34)